Wat is Bindend Scheidingsadvies?

Bindend Scheidingsadvies is onze methode om een vastgelopen scheidingsproces weer vlot te trekken. Deze methode kan snel en effectief worden ingezet wanneer u niet tot overeenstemming kunt komen over gezag, omgang of verblijfplaats van de kinderen. Ook wanneer complexe financiële kwesties de verstandhouding ernstig verstoren kan het Bindend Scheidingsadvies de oplossing zijn en de gang naar de rechter voorkomen.

Omdat wij orthopedagoog, fiscalist én advocaat zijn kunnen wij alle openstaande kwesties tegelijkertijd en gelijkwaardig behandelen.
Wij helpen u om alsnog samen op alle openstaande punten tot overeenstemming te komen of hakken de knopen voor u door in de vorm van een bindend advies.

Onze methode verloopt volgens een vaste procedure die begint met een oriënterend gesprek met twee van ons.

Doel van deze individuele gesprekken is samen met u te analyseren wat precies de aard is van de problematiek, welke vorm van begeleiding daarbij past en welke discipline (orthopedagoog, advocaat, fiscalist) daarbij nodig is. Deze oriënterende gesprekken duren 1 uur, maximaal 1,5 uur.
Na onze probleemanalyse doen wij u een procesvoorstel. Dit is een plan van aanpak dat is afgestemd op uw problematiek. Tevens geven wij aan hoeveel uur wij hiervoor denken nodig te hebben en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Voor de twee individuele gesprekken en het maken van het procesvoorstel brengen wij bij ieder van u €500,00 exclusief 21% BTW in rekening.

Wanneer u beiden instemt met het procesvoorstel ondertekenen wij de samenwerkingsovereenkomst en gaan wij samen met u aan de slag.

Als het u lukt om in de vervolggesprekken samen tot overeenstemming te komen is een bindend advies van onze kant vanzelfsprekend niet nodig. Wij leggen uw afspraken dan vast in een rechtsgeldige overeenkomst.

Als het u niet lukt om samen tot overeenstemming te komen, dan kunt u ons op dat moment vragen een bindend advies af te geven. Het is dus niet zo dat u bij het starten van de Bindend Scheidingsadviesprocedure al aan het bindend advies vast zit. U kunt op elk moment dat u dat wenst de procedure stoppen. Wij geven het bindend advies pas af als u hier beiden om verzoekt.

Een bindend advies voldoet wat ons betreft aan een aantal criteria. Het advies is op uw situatie afgestemd, doet recht aan het welzijn van de kinderen en regelt de praktische zaken zoals de financiën, snel en efficiënt.
Het kan ook zijn dat uit de oriënterende gesprekken blijkt dat de Bindend Scheidingsadviesprocedure niet voor u geschikt is. Wij zullen dit dan duidelijk aangeven en gaan niet met u verder.

Als u meer wilt weten over de Bindend Scheidingsadviesprocedure, neemt u dan gerust contact met ons op.
 
slide1