Wat is Bindend Scheidingsadvies?

Bindend Scheidingsadvies is onze methode om een vastgelopen scheidingsproces weer vlot te trekken.
Deze methode kan snel en effectief worden ingezet wanneer u niet tot overeenstemming kunt komen over gezag, omgang of verblijfplaats van de kinderen. Ook wanneer complexe financiële kwesties de verstandhouding ernstig verstoren kan het Bindend Scheidingsadvies de oplossing zijn en de gang naar de rechter voorkomen.

Omdat wij orthopedagoog, fiscalist én advocaat zijn kunnen wij alle openstaande kwesties tegelijkertijd en gelijkwaardig behandelen.
Wij helpen u om alsnog samen op alle openstaande punten tot overeenstemming te komen of hakken de knopen voor u door.

Onze methode verloopt volgens een vaste procedure die begint met een oriënterend gesprek.

U kunt dit gesprek samen of apart met twee van ons voeren om te onderzoeken of de Bindend Scheidingsadviesprocedure voor uw situatie geschikt is. 
In dat gesprek stellen we u een aantal gerichte vragen om uw situatie helder en duidelijk in kaart te brengen. 
Het oriënterend gesprek is, afhankelijk van tijd en plaats, in principe kosteloos.

Indien u besluit gebruik te maken van de Bindend Scheidingsadviesprocedure kunnen wij, door goed naar u beiden te luisteren, in de vervolggesprekken creatief met u meedenken en u op deskundige wijze helpen het samen eens te worden.

Als het toch niet lukt om samen tot overeenstemming te komen, dan kunt u ons vragen de knopen door te hakken en een bindend advies af te geven.

Het is dus niet zo dat u bij het starten van de Bindend Scheidingsadviesprocedure al aan het bindend advies vast zit. U kunt op elk moment dat u dat wenst de procedure stoppen.
Wij geven het bindend advies eerst af als u hier beiden om verzoekt.

Een bindend advies voldoet wat ons betreft aan een aantal criteria. Het advies is op uw situatie afgestemd, doet recht aan het welzijn van de kinderen en regelt de praktische zaken, zoals de financiën, snel en efficiënt.

Als u meer wilt weten over de Bindend Scheidingsadviesprocedure, de kosten van deze procedure en of dit mogelijk iets voor u kan zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.
 
slide1